Forord fra husorden:

Vi bor i et højisoleret betonbyggeri og der er meget lydt. Det er derfor vigtigt, at alle beboere tager det samme hensyn til andre, som de forventer der bliver taget til dem selv. Vi er fælles om mange ting, og derfor er det naturligt, at opstille visse regler, for at medvirke til, at skabe et godt miljø og ikke mindst en god trivsel, for alle beboere på Stjernen.

Vi henvender os derfor ikke mindst til dig, læs denne husorden omhyggeligt igennem, og ret dig efter, hvad der står i den. På den måde, er du med til at sørge for, at Stjernen fortsat bliver et godt sted at bo.

Her kan du hente og læse Stjernens Husorden

(Godkendt på afdelingsmødet den 14. maj 2013 – Ændringer af parkeringsregler, punkt 3, vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde 2 april 2019
og afdelingsmøde 6. oktober 2020).


Husorden er  i PDF-format, og det kræver Adobe Reader for at kunne åbne dem, det kan du hente her.