Pr. 1/2-2023 ophørte vores hidtidige aftale med Dansk Kabel-TV om internet på Stjernen.
Det lokale internet leveres nu af Parknet.
Parknet har ladet forbindelsen være gratis åben til primo marts, men nu er signalet slukket.
Har du derfor endnu ikke tilmeldt dig, og har mistet internet, kan du tilmelde dig hos:

www.parknet.dk
eller
Telefon: 36 90 60 00

Du er velkommen til at benytte andre udbydere, f.eks. YouSee, Fastspeed, Hiper, Stofa, Telia m.fl. Du tilmelder dig selv.

Nyt bredbånd/internet på Stjernen – Parknet