Tirsdag den 2. april var der indkaldt til ekstraordinært beboermøde med forslag om nye parkeringsregler på dagsorden.
City Parkeringsservice var af et enigt P-udvalg valgt til samarbejdspartner
Efter en del spørgsmål og debat blev der stillet ét ændringsforslag: Parkering for biler, der har plads i P-kælderen skulle kunne holde på terrænet to timer i stedet for én time. Forslaget blev stemt igennem, og derefter kunne dirigent John Bøgelund Sørensen sætte hele forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet.
Det betyder, at der kun er én parkeringstilladelse pr. lejemål
• at kun dansk indregistrerede køretøjer kan holde på FFB Stjernens og Blok Fasanhavens P-pladser *)
• at beboere med P-plads i P-kælderen skal forbi ejendomskontoret for at lade sig registrere digitalt
• at biler, der har plads i P- kælderen kan holde max. 2 timer på P-terrænet
• at beboere uden bil kan bruge 200 løse parkeringstilladelser á 8 timer pr. år.
• at beboere, der ikke har plads i P-kælderen, skal gå på City Parkeringsservice hjemmeside for at få en tilladelse til parkering.

*) Udenlandsk indregistrerede biler henvises til offentlig parkering – gå evt. ind på www.frederiksberg.dk/parkeringsbillet

Men frygt ikke,
P-udvalget lovede på mødet, at der vil være god hjælp til alle, der vil have besvær med at bruge City Parkeringsservice hjemmeside, når plads skal bestilles enten på P-terrænet eller, hvis man skal gøre brug af ”de løse parkeringstilladelser”.
Med vedtagelsen af forslaget mener P-udvalget, at man nu kan se frem til ordnede P-forhold, når ordningen træder i kraft 1. november 2019.
P-udvalget indstillede også til det ekstraordinære beboermøde, at der i samarbejdsaftalen med City Parkeringsservice skulle indarbejdes et kontrolvederlag på 25 % af de indbetalte kontrolafgifter. Denne indstilling sendte dirigenten videre til de forhandlinger, der skal pågå, for at få aftalen endelig på plads. Dette vil ske i løbet af den kommende tid.
I september/oktober vil der komme yderligere besked ud om ordningen, og hvornår der i god tid vil blive lavet instruktionsaftener, inden ordningen træder i kraft.

På P-udvalgets vegne
Jørgen, Dronning Olgas Vej 46, 5. tv.

(Dette indlæg kan også hentes som pdf her)

Nye Parkeringsregler vedtaget