KAB og beboernes demokrati – tegnet og fortalt. Forstå, hvilke fordele, der er ved den almene boligform i KAB og KAB-fællesskabet. Se det beskrevet uden svære ord og uden omsvøb. Få gode forklaringer af bestyrelsesarbejdet i boligafdelingerne og boligorganisationerne i KAB.

Bedre boliger for alle