Entreprenøren på byggegrunden varsler følgende:

Varsling af spærring af Mariendalsvej 55-57, 2000 Frederiksberg

Ifm. med udførelse af projektet Studie – og Seniorboliger, Mariendalsvej 55-57, varsles hermed ifølge byggelovens §12 at Mariendalsvej blive lukket fra d. 20-09-2017 kl. 07.00 til 20-09-2017 kl. 18.00, samt fra d. 21-09-2017 kl. 07.00 til 21-09-2017 kl. 18.00.

Arbejdet lukker Mariendalsvej helt i ovenstående tidsrum. Dog vil ærinde kørsel og beboer kørsel kunne lade sig gøre. Dog ikke forbi arbejdsområdet.

Arbejdet vil blive udført på følgende område:

 

 

 

 

For yderligere information henvises til Adserballe & Knudsens byggeledelse på tlf. 44978733

Vi beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre og vil sørge for at begrænse disse.

 

Med venlig hilsen
Adserballe & Knudsen

Spærring af Mariendalsvej