Entreprenøren på byggegrunden Mariendalsvej 55-57, Adserballe & Knudsen, informerer om følgende:

Til Stjernens beboere
Vi har været nødt til at afspærre stien mod byggepladsen grundet nedstyrtningsfare,
i forbindelse med nedrivning af eksisterende kældervægge.
Vi forventer stien vil være spærret i ca. 14 dage.

Med venlig hilsen

Adserballe & Knudsen

Web:www.aogk.dk

 

Sti ved byggepladsen spærret