electrician

I forbindelse med etablering af nyt udendørslys på Stjernen, samt ny energivenlig belysning i opgangene, skal el-tavlerne i hver opgang opgraderes og lynsikres.
Det betyder, at der i perioder vil mangle strøm i lejligheder, trappeopgange og til elevatorer, mens arbejdet står på.

Elektrikerne arbejder så hurtigt de kan og tager én til to opgange ad gangen.

Beboerne bliver varslet når vi når til deres opgang.

Arbejdet står på op til jul, mellem jul og nytår, og de første par uger af 2017 og udføres af JDB El-teknik (tlf. 31 42 28 01).

Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.

Venlig hilsen
Ejendomskontoret

 

 

Stjernens el-tavler skal renoveres