Der havde desværre indsneget sig en datofejl i den indkaldelse til afdelingsmødet 10. maj, som alle beboere har fået omdelt.

Rettelsen er:

Forslag der ønskes behandlet under punkt 7, indkomne forslag skal være afdelingsbesty­relsen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse, det vil sige senest 26. april 2016 kl.12.00.
(se den rettede indkaldelse pdf her)
Desuden er den oprindeligt foreslåede dirigent Frank Vestergård forhindret i at deltage, så derfor foreslås Mikael Grinda istedet.

En rettet indkaldelse vil blive ophængt på alle opslagstavler.

 

Indkaldelse til Stjernens regnskabsmøde 10. maj 2016 – rettelse.
Tagget på: