sommer_støj

Nu kommer den tid, hvor mange færdes meget ude på fællesarealerne, eller har vinduerne stående åbne.

Derfor må vi huske hinanden på hensynsfuld adfærd.

Husk at rydde op efter dig, når du har benyttet den fælles grill eller været på de fælles arealer. Hvis du flytter borde og bænke så husk at tage hensyn til beboerne i stuelejlighederne.

Hvis du har åbne vinduer, så husk at dæmpe fjernsyn/musikanlæg/radio/dig selv.

Vi håber alle Stjernens beboere får en dejlig sommer!

Sommerhilsener fra Ejendomskontoret

Husk at tage hensyn til dine naboer i sommervarmen…
Tagget på: