BEKEY-beskåret2

For at gøre det lettere for leverandører og personale, der har et ærinde på Stjernen, at få adgang til opgangene, har vi nu fået opsat BEKEY adgangssystemet ved alle opgange.

Det er et elektronisk system der giver leverandøren adgang via sin mobiltelefon.

Dermed undgår vi at der ringes unødigt på dørtelefonerne. Det er firmaet BEKEY, der administrerer og åbner eller lukker for
adgangen til opgangene via mobiltelefonen.

Det er altså ikke et system der administreres af Ejendomskontoret og ikke et system beboerne selv skal tilkobles!

Læs evt. mere her om BEKEY

Læs også artikel fra KAB’s hjemmeside her.

Det vil f.eks. sige, at fremover vil kurer- og pakkebude, reklameomdelere, avisbude, rengøringspersonale, hjemmeplejere, ’Årstiderne’, Online-købmænd – for at nævne de vigtigste – kunne få adgang til opgangen, uden at skulle ringe på hos beboerne.

Det betyder, at man nu stort set kun skal lukke op for egne gæster der ringer på.

Det giver også øget sikkerhed for, at det kun er leverandører og personale med autoriseret adgang hos BEKEY, som kan komme ind.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

BEKEY adgang på Stjernen.
Tagget på: