KøkkenVi har aftalt med KAB, som skal stå for projektet, at vi starter først i det nye år med de første køkkener.

De der i sin tid svarede positivt på at få opsat nye køkkener, vil som de første blive tilbudt et sådant.

Vi regner med at det bliver fra HTH og Vordingborg, hvor man kan vælge sit køkken ud fra de vedtagne retningslinjer.

Vi har planlagt det sådan, at der opsættes et vist antal køkkener i hvert kvartal af 2013, og at der sideløbende med dette, bliver udskiftet køkkener ved fraflytning.

Venlig hilsen

Køkkenudvalget

Klaus Linder

Nyt om Køkkenprojektet
Tagget på: