Opgangen hvor Ejendomskontoret hører hjemme, Kong Georgs Vej 86, har i løbet af foråret fået nyt dørtelefonanlæg.

Døren til opgangen er automatisk åben i Ejendomskontorets åbningstider, hvorefter den lukkes. Håndværkere og andre der har akut behov for at komme i kontakt med kontoret kan dog ringe på dørtelefonen.

Der er endvidere lavet en ny brev-sprække ved dørtelefonen, så man f.eks. kan smide breve, beskeder eller nøgler til håndværkere ind til Ejendomskontoret.

Venlig hilsen

Ejendomskontoret

Nyt dørtelefon-anlæg og brevsprække ved ejendomskontoret
Tagget på: