Boren, banken og anden støjbang

Ejendomskontoret oplever desværre i øjeblikket et stigende antal henvendelser fra beboere om støj, boren, hamren og banken. Ligeledes blev problemet diskuteret ved beboermødet 8. maj 2012.

Vi vil derfor henlede opmærksomheden på (læs mere her) Stjernens Husorden punkt 5, som har nogle konkrete retningslinjer om god adfærd.

Husk derfor, at støjende adfærd under alle omstændigheder skal foregå til mindst mulig gene for dine naboer.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

Boren, banken og anden støj
Tagget på: